SERUM TÁI TẠO

  • Serum tái tạo Đông Y.
  • Serum vi kim tảo biển.

SERUM DƯỠNG PHỤC HỒI

  • Serum tế bào gốc.
  • Serum vitamin C.
  • Serum căng bóng, trắng da.
  • Serum căng bóng.